Wettelijke Vermeldingen

Website van de camping Sunêlia l'Hippocampe

SAS HOTEL DE PLEIN AIR L’HIPPOCAMPE
QUARTIER DE LA CROIX

04290 VOLONNE
Tél: 0033(0)4 92 33 50 00 
Email: camping@lhippocampe.pro
APE: Kampeerterrein voor caravans of recreatievoertuigen (5530Z)
SIRET: 32457781600014
RCS: Manosque B 324 577 816
Capital social :  852 190,01 euros

De directeur van de publicatie is de heer Jean-Philippe BRAVAY
De website www.l-hippocampe.com 
De website is het exclusieve eigendom van HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE.

Website ontworpen door:
Sunêlia - Vacances camping

Hoofdkantoor: Le Grand Angle - Avenue Périé - 33525 BRUGES cedex
Ingeschreven in het handelsregister van Bordeaux onder nummer 414 833 616
Intracommunautair BTW-nummer: FR 75 414 833 616 
Aandelenkapitaal: 464 000€
Tél: +33 5 57 14 25 70 

Het raadplegen van de website www.l-hippocampe.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Handvest door de internetgebruiker kan deze burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Gegevens van de host en de ontwerper van de website:

Deze site wordt gepubliceerd door het bedrijf Solicis
SARL met een kapitaal van 75.000€
SIRENE: 531 918 068
SIRET: 53191806800036
Intracommunautaire BTW: FR 38531918068
NAF: Computerprogrammering (6201Z)

Adres: 144 route de vars 16160 GOND-PONTOUVRE
Tel: 05 45 60 61 93
E-mail: contact@solicis.fr 

 

1- Copyright

·       De merken en logo's op deze site zijn gedeponeerde merken van Sunêlia l'Hippocampe. Er kan geen licentie of gebruiksrecht worden verleend voor een van de merken of logo's die op de site voorkomen en die dus niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Sunêlia l'Hippocampe behoudt zich het recht voor elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, ook in het kader van strafrechtelijke procedures.

·       De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor privé-gebruik. Elk ander gebruik van deze reproducties en in het bijzonder het gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunêlia l'Hippocampe.

Credits: Sunêlia, Lenaturographe, LiveandShoot, Raoul Getraud, Altermondo, Office de tourisme, CCSB, leveaustudio, Ludovic Texier, Teddy Verneuil, Matthieu Picouleau.

2- Verantwoordelijkheden

·       Alle via deze site toegankelijke informatie wordt verstrekt zoals ze is. Sunêlia l'Hippocampe geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van elke verslechtering of virus dat de computerapparatuur of enig ander eigendom van de gebruiker zou kunnen besmetten.

·       Sunêlia l'Hippocampe is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

·       Sunêlia l'Hippocampe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van iemand tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, evenals het gebruik van de site en/of de creditering van informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

·       De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden en verbindt zich er in dit verband toe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is, in geval van een chat of forum.

·       De externe sites van Sunêlia l'Hippocampe die een hypertext link hebben met deze site staan niet onder controle van Sunêlia l'Hippocampe die bijgevolg elke verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of een partnerschap tussen Sunêlia l'Hippocampe en deze sites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

3 - Toegang tot de website

Sunêlia l'Hippocampe behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, de toegang tot de hele site of een deel ervan te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van met name de inhoud, de functionaliteiten of de uren waarop de site beschikbaar is, zonder voorafgaande kennisgeving.

4 - Gegevens op de website

De inhoud van de website van Sunêlia l'Hippocampe kan variëren naargelang de seizoenen en de jaren. De informatie op de website van Sunêlia l'Hippocampe kan dus onnauwkeurig zijn. De aangeboden activiteiten op de camping Sunêlia l'Hippocampe, met name de activiteiten en openluchtvoorstellingen, kunnen worden gewijzigd (zelfs op het laatste moment) bij slecht weer. 

5 - Voor opmerkingen en suggesties over de website:

Vul het contactformulier in

© 2022 -Sunêlia l'Hippocampe, alle rechten voorbehouden

Bijgewerkt op 26 januari 2023